فیلم نمای داخلی مطب

امکانات

  • مطب

    در تهران- خيابان ظفر قرار گرفته است و محيطي است آرام و مناسب با امكانات لازم براي مراجعه بيماران به علاوه پرسنل و دستياران پرستاري مجرب در مراقبت از بيماران وجود دارند و خدماتي چون گرفتن عكسهاي پزشكي، محلي براي تعويض لباس، قسمت برداشتن بخيه و درمانهاي تزريقي مانند بوتاكس و پركنندههاي زير پوستي و جراحي های کوچک را در اختيار قرار ميدهد.

  • بیمارستان

    پزشكان متخصص بيهوشي مجرب جزء اعضاي اصلي تيم جراحي در بيمارستان هستند كه اطلاعات لازم را قبل از عمل در اختيار بيماران قرار ميدهند. در تدارك يك جراحی مطمئن بيمارستان مجهز به بهترين تكنولوژي در اين زمينه ميباشد

امکانات اعمال جراحی مدرن