سروما

سروما شایعترین عارضه ابدومینوپلاستی است، پدیده ای خود محدود شونده بوده و معمولا به دنبال تخریب عروق خونی و لنفاوی، تشکیل فضای مرده و آزاد شدن میانجی‌های التهابیایجاد می‌شود…

مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید

دانلود مقاله