کلینیک زیبایی دکتر حافظی

افرادی که به شما خوشآمد می گویند

حبیب احمدی

حبیب احمدی

مدیر مطب

مدیریت مطب

شهرزاد شمس

شهرزاد شمس

مسئول پذیرش

مسئول پذیرش

دکتر حافظی

دکتر حافظی

جراح بینی و پلاستیک

دکتر حافظی

شیده احمدی

شیده احمدی

مسئول پذیرش

مسئول پذیرش

This post is also available in: English