مقالات پزشکی جراحی پلاستیک

Publications

Hafezi F, Naghibzadeh B, Nouhi A Rad HE, , Naghibzadeh G
Acid burn violence in Iran
Annals of burn and fire disaster(Accepted for publication)

Hafezi F, Naghibzadeh B Nouhi A Salimi A Naghibzadeh, G Mousavi, S j
Epidural anesthesia as a thrombo-embolic prophylaxis modality in plastic surgery
Aesthet Surg J. 2011 Sep;31(7):821-4. Epub 2011 Aug 8.

Hafezi F, Naghibzadeh B, Nouhi A, Naghibzadeh G.
Eliminating Frown Lines with an Endoscopic Forehead Lift Procedure (Corrugator Muscle Disinsertion).
Aesthet Surg J. 2011 Sep;31(7):821-4. Epub 2011 Aug 8.

Hafezi F, Naghibzadeh B, Nouhi A.
Applied Anatomy of Lower Lateral Cartilage, New finding
Aesthetic Plast Surg. 2010 Apr;34(2):244-8. Epub 2010 Jan 28.

Hafezi F, Rad HE, Naghibzadeh B, Nouhi A, Naghibzadeh G.
Actinidia deliciosa (kiwifruit), a new drug for enzymatic debridement of acute burn wounds.
Burns. 2009 Jul 16. [Epub ahead of print]

Hafezi F, Naghibzadeh B, Nouhi A, Yavari P.
Asymmetric facial growth and deviated nose: a new concept.
Ann Plast Surg. 2010 Jan;64(1):47-51

Hafezi F, Naghibzadeh B, Pegahmehr M, Boddouhi N, Nouhi A
Extended Vertical Trapezius Fasciocutaneous Flap (Back Flap) in Face and Neck Burn Scar Reconstruction.
Ann Plast Surg, 2008 Oct;61(4):441-6.

Pegahmehr M, Hafezi F, Naghibzadeh B, Nouhi A.
Multiple V-Y advancement flaps: a new method for axillary burn contracture release.
Plast Reconstr Surg. 2008 Jul;122(1):44e-45e.

Momeni M, Hafezi F, Rahbar H, Karimi H
Effects of silicone gel on burn scars.
Burns. 2008 Jul 29.

Hafezi F, Naghibzadeh B, Pegahmehr M, Nouhi A.
Use of overinflated tissue expanders in the surgical repair of head and neck scars.
J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2008 Aug 5.

Pegahmehr M. Hafezi F,
Silicone glue injector, a useful tool for tissue expansion
Plastic reconstructive surgery, Plast Reconstr Surg. 2007 Jan;119(1):430-1

Hafezi F, Nouhi A.
Safe abdominoplasty with extensive liposuctioning.
Ann Plast Surg. 2006 Aug;57(2):149-53.

Hafezi F, Naghibzadeh B, Nouhi A.
Management of the thick-skinned nose: A more effective approach.
Ann Otol Rhinol Laryngol. 2006 Jun;115(6):444-9.

Hafezi F, Karimi H, Nouhi A.
Aesthetic septorhinoplasty in the burned nose.
Burns. 2005 Mar;31(2):223-9.

Hafezi F, Naghibzadeh B
Prevention of Hanging Columella in Open Rhinoplasty
Ann Otol Rhinol Laryngol. 2004 Oct;113(10):839-42.

Hafezi F, Naghibzadeh B, Nouhi A.
Facial reconstruction using the visor scalp flap
Burn, 2002 Nov;28(7):679-83.

Hafezi F, Nouhi AH.
Abdominoplasty and seroma
Ann Plast Surg. 2002 Jan;48(1):109-10.

Hafezi F, Boddouhi N., Nouhi A.H.
Reconstruction Of The Burned Breast
Annals of burn and fire disaster, Volume XV Number 3, September 2002 .

Hafezi F, Pegahmehr M, Nouhi
A Single-stage aesthetic restoration of severely disfigured nose in burn injuries.
Burn, 2002 Aug;28(5):512-8.

Book

Physiotherapy for burned patients (Persian)
Shakooie M, Hafezi F, Iran University of medical sciences

مقالات چاپ شده در نشریات مختلف داخلی

نشريه جراحي ايران، دوره ۱۹، شماره ۲، سال ۱۳۹۰
بررسی پدیده اسیدپاشی در ایران
فرهاد حافظی، بیژن نقیب زاده،حميدعلمي راد, امیرحسین نوحي،غزل نقیب زاده

نشريه جراحي ايران، دوره ۱۸، شماره ۴، سال ۱۳۸۹
بی حسی اپی دورال ، به عنوان پیشگیری ترومبوآمبولی درجراحی پلاستیک
فرهاد حافظی، بیژن نقیب زاده،علیرضا سلیمی, امیرحسین نوحي، غزل نقیب زاده

. نشريه جراحي ايران، دوره ۱۷، شماره ۴، سال ۱۳۸۹
ازبین بردن خطوط اخم به روش اندوسکوپیک ، جابجایی عضلات اخم ازمحل اتصال به استخوان,- تکنیک جدید
فرهاد حافظی، بیژن نقیب زاده،امیرحسین نوحي،مسعود صالحی,غزل نقیب زاده

. نشريه جراحي ايران، دوره ۱۷، شماره ۲ ، سال ۱۳۸۸
مروری برجراحی بینی (راینوپلاستی) درایران
دکتر فرهاد حافظی, دکتر کمال کوچک زاده,دكتر بيزن نقيب زاده

. نشريه جراحي ايران، دوره ۱۷، شماره ۱، سال ۱۳۸۸
تعيين اثرات ماكروسكوپيك كيوي بر التيام زخم در مدل حيواني Rat ( پیدایش داروی جدید دردرمان زخمهای مزمن و عمیق)
دكتر فرهاد حافظي, دكتر حميدعلمي راد , دكتر میرسپاس پدرام
نشريه جراحي ايران، دوره ۱۶، شماره ۳، سال ۱۳۸۷
رشد نامتقارن چهره وانحراف بینی (مفهومی جدید)
دكتر فرهاد حافظی, دكتر بیزن نقیب زاده , دكتر محمد رضا هادیان, دكتر امیرحسین نوحی , دكتر پروین یاوری

نشريه جراحي ايران، دوره ۱۶، شماره ۲، سال ۱۳۸۷
ترمیم فتق کیسهای چربی با استفاده از فاسیای کپسولی پلک و پریوست لبه تحتانی اربیت
دکتر عباس کاظمی آشتیانی, دكتر فرهاد حافظی, دکتر محمد جواد فاطمی

مجله سازمان نظام پزشکی ایران , دوره ۲۶, شماره ۳, پاییز ۱۳۸۷
عدم تشكيل مادرزادي يكطرفه بيني و مراحل بازسازي آن، گزارش يك مورد بسيار نادر
دكتر فـرهاد حافظي، دكتر بيـژن نقيب‌زاده، دكتر اميـرحسين نوحي

نشريه جراحي ايران، دوره ۱۶، شماره ۱، سال ۱۳۸۷
تأثیر ژل سیلیکون بر اسکار سوختگی: کارآزمایی بالینی آینده‌نگر،دو سویه کور (دارونما-کنترل)
دكترمهنوش مؤمنی، دكتر فرهاد حافظي ,دکترحسین رهبر، دكتر حمید کریمی، دکتر محمدرضا هادیان جزی

نشريه جراحي ايران، دوره ۱۵، شماره ۲، سال ۱۳۸۶
ترميم اسكار سوختگي در سر وگردن با استفاده از فلپ فاسيو كوتانه ذوزنقه اي
دكتر فرهاد حافظي ،دكتر بيزن نقيب زاده ، دكتر محمد پگاه مهر ، دكترنصرت اله بدوحي ، دكتر اميرحسين نوحي

نشريه جراحي ايران، دوره ۵۱، شماره ۱، سال ۱۳۸۶
افزایش بيش از حد حجم دهندهاي بافتي در اسكارهای صورت
دكتر فرهاد حافظي دكتر بيزن نقيب زاده – دكتر محمد پگاه مهر دكتر اميرحسين نوحي

نشريه جراحي ايران, دوره ۱۴، شماره ۳، سال ۱۳۸۵
فلپ های پیشرفته تلفیقی (V-Y V-M پلاستی)، روشی جدید برای آزاد سازی انقباضات و کانترکسیون ها در سوختگی زیر بغل
دكتر فـرهاد حافظي، دكتر بيـژن نقيب‌زاده، دكتر اميـرحسين نوحي

مجله گوش، گلو، بيني وحنجره ايران, شماره ۴۴، سال ۱۳۸۵
اثر استفاده از فيكساسيون ريجيد(Rigid fixation) در جلوگيري از انحراف ياتروژنيك تيغه بيني
دكتر فـرهاد حافظي، دكتر بيـژن نقيب‌زاده، دكتر اميـرحسين نوحي

نشريه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي, دوره ۳۰، شماره ۴، سال ۱۳۸۵
پوست ضخيم بيني،۴ سال تجربه درمانی با روش پیشنهادی
دكتر فرهاد حافظي ،دكتر بيژن نقيب زاده، دكتر اميرحسين نوحي

نشريه جراحي ايران، دوره ۱۴، شماره ۲، سال ۱۳۸۵
ترميم تخريب عفـوني بيني و بافت‌هاي اطراف دهان (نوما) در دوران كودكي
دكتر فـرهاد حافظي، دكتر بيـژن نقيب‌زاده، دكتر اميـرحسين نوحي

نشريه جراحي ايران، دوره ۱۴، شماره ۱، سال ۱۳۸۵
بررسي ليفتينگ كم تهاجمي پيشاني
دكتر فـرهاد حافظي، دكتر بيـژن نقيب‌زاده، دكتر اميـرحسين نوحي

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران یازدهم/ شماره ۴۴ / فوقالعاده دو ۱۳۸۳
ابدومينوپلاستي و ليپوساكشن وسيع و بدون خطر
دکتر فرهاد حافظی – دکتر امیرحسین نوحی

مجله جراحی پلاستیک و ترمیمی ایران سال ششم ، شماره ۲۲ صفحه ۶۶ بهار ۱۳۸۲
روش بازسازی نرمه گوش در لیفتینگ صورت
دکتر فرهاد حافظی – دکتر امیرحسین نوحی

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران سال دهم / شماره ۳۸ / فوق العاده دو۱۳۸۲ ,
رینو پلاستی در بینی سوخته
دکتر فرهاد حافظی – دکتر حمید کریمی – د کتر امیر حسین نوحی

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران سال نهم / شماره ۲۹ / تابستان ۱۳۸۱
ترمیم سوختگی بینی در یک مرحله
دکترفرهاد حافظی – دکتر محمد پگاه مهر – دکتر امیر حسین نوحی

.ا نجمن جراحان درون بین فصلنامه خبری – آموزشی شماره ششم تابستان ۱۳۸۱سال دوم ۴۸ صفحه
نتابج وکاربرد اندوسکوپ در لیفتینگ پیشانی
دکترفرهاد حافظی ودکترامیرحسین نوحی

مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران سال هشتم /شماره ۲۶/ فوق العاده ۱۳۸۰
استفاده از فلاپ پوست سر جهت بازسازی صورت درآقایان
دکترفرهاد حافظی ودکترامیرحسین نوحی

نشریه جراحی ایران دوره نهم ، شماره ۲۴سال ۱۳۸۰ جامع جراحان ایران
گزارش ۱۳مورد سروما در ۸۶مورد ابدومینوپلاست
دکترفرهاد حافظی ودکترامیرحسین نوحی

نشریه پژشکی و جامعه ، ” ویژه سومین کنگره بین المللی جراحی های جمجمه و فک و صورت ”
کاربرد وزنه طلا جهت بسته شدن پلک ها در بیماران مبتلا به فلج عصب فاسیال
دکتر فرهاد حافظی

Meetings/Symposia Scientific Presentations

Tissue Expander, Another look to the reasons of failure
Presented in trauma symposium Zahedan University, 1991
Palm Reconstruction using Reverse Radial Forearm Flap
Presented in annual symposium of Iranian college of surgeons, April 1992
Simple solution for difficult job, Twisted nose
Presented in annual symposium of Iranian college of surgeons, April 1992
New approach to cleft lip nose
craniomaxillofacial symposium. Spring 1993, Tehran
Temporoparietal Fascia and platysma muscle as facial filler
Presented in annual symposium of Iranian college of surgeons April 1993
Simple solution for difficult job. Twisted nose
Presented in annual symposium of Iranian college of surgeons, April 1994
Modifications for Inferior Pedicle Breast Reduction
Presented in annual symposium of Iranian college of surgeons, April 1995
Chair of plastic surgery section
Abdominoplasty and Seroma
Presented in annual symposium of Iranian college of surgeons, April 1996
Refinements in Open Rhinoplasty
Presented in annual symposium of Iranian college of surgeons, April 1998
Facial burn reconstruction
Presented in annual symposium of Iranian college of surgeons, April 1999
Trapezius Fascio cutaneous Flap
Presented In Burn Surgery symposium Ankara, Turkey December 2000
Reconstruction Of The Burned Breast
Presented in annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2000
Anatomical Approach to Rhinoplasty. Pinch Nose Prevention In Rhinoplasty
September 20th, 2001 Presented in Rome ,Italy
Surgical Wound Care, Continues medical education lecture
Iranian college of surgeons, December, 2002
Prevention of Hanging Columella in Open Rhinoplasty
Iranian college of surgeons, December, 2002
Facial Rejuvenation, Problem Solving Panel
Presented in annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2003
Long and Short Term Effect of Fat and Botulinum Toxin Injections
Face lift Panel Moderator
Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2003
Maxillofacial panel moderator
Isfahan plastic surgery conference, winter 2004
Biplane Rhinoplasty,
Presented in Isfahan plastic surgery conference, winter 2004
Face lift Panel member
Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2004
Abdominoplasty, Aggressive liposuctioning, New approach
Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2004
A new approach to bulky noses
Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2004
None invasive brow lift, personal technique
Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2005
Endoscopic brow lifting and corrugators resection
Iranian Otolaryngology association, meeting, September 2005
Nasal Destruction, Reconstructive Modalities
Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2006
Exorbitism, Plastic Surgeon’s View
Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2006
Bariatric Surgery, Plastic Surgeon’s View
Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2006
Volumetric changes for facial aging
Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2006
Trans conjunctival Blepharoplasty
Blepharoplasty symposium, Iran University of Medical Sciences, June 2006
New approach to septo rhinoplasty
Iranian society of Ottolaryngology ,head and neck surgery, August 2007
New approach to burn deformity reconstruction
Iran university of medical sciences, November 2008
Auto spreader flap in rhinoplasty
Advance rhinoplast symposium, Iran society of plasti surgeons September 2008
Asymmetric face and deviated nose
Advance rhinoplast symposium, Iran society of plasti surgeons September 2008
Panel Moderator “Rhinoplasty , plan and decision making”
Advance rhinoplast symposium, Iran society of plasti surgeons September 2008
Aesthetic rhinoplasty panel
Annual symposium on rhinoplasty Tehran University otolaryngology department, August 2009
Modern approach to rhinoplasty
Advance rhinoplast symposium, Iran society of plastic surgeons November 2009
Panelist, Middle vault problems in rhinoplasty
Advance rhinoplast symposium, Iran society of plastic surgeons November 2009
New approach to short scar face lift
Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2011
Prominent ear, Modified Chongchet technique
Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2011
Cleft lip nose deformity, Modern approach
Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2011
Round table, congenital ear deformity
Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2011
Cleft lip nose deformity, Modern approach
Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2011
Round table, Face lift
Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2011
New approach to short scar face lift
Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2011
Prominent ear, Modified Chongchet technique
Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2011
Cleft lip nose deformity, Modern approach
Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2011
Round table, congenital ear deformity
Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2011
Cleft lip nose deformity, Modern approach
Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2011
Round table, Face lift
Annual symposium of Iranian college of surgeons, April 2011
Advances in Cleft lip Nose Deformity
Iranian society of Rhinology, International meeting, October 2011
Forehead Lift, Panel moderator
Iranian society of Rhinology, International meeting, October 2011
Blepharoplasty, Panel member
Iranian society of Rhinology, International meeting, October 2011
Face lift, panel member
Iranian society of Rhinology, International meeting, October 2011
Facial Fillers, Panel member
Iranian society of Rhinology, International meeting, October 2011