ارسال پیام

تماس با ما

آدرس: ایران – تهران – زعفرانیه – آصف – شماره ۳۳ – واحد ۱۲
کدپستی : ۱۹۸۸۸۹۳۳۳۷
تلفکس: +۹۸۲۱ ۲۲ ۱۸ ۱۳ ۵۳
۹۰ ۱۳ ۱۸ ۲۲ ۹۸۲۱
بیمارستان آراد (اورژانس) : +۹۸۲۱ ۷۷ ۶۰ ۱۰۰۱ – ۶
پست الکترونیک: fhafezi32@gmail.com

This post is also available in: English