ترمیم سوختگی بینی در یک مرحله

آسیب بینی به صورت شایع در سوختگیهای صورت دیده می‌شود. انقباضات سطحی زخم باعث می‌شود حفره بینی و تیغه میانی در سطوح فرونتال و جانبی در معرض دید قرار گیرد. این ناهنجاری ظاهر ناخوشایندی را برای بیمار ایجاد می‌نماید و بدینوسیله موجب ناراحتی فکری و روحی در بیمار می‌گردد. در مقالات مختلف روشهای متفاوتی جهت بازسازی بینی در افراد دچار سوختگی بینی ارائه شده است که از آن جمله می‌توان به فلاپهای معکوس پوست سر (Scalp Converse Flap)، فلاپ بازو (Arm Flap) و تکنیک بازگرداندن پوست ناحیه رادیکس (Inversion Radix Skin Techniques) اشاره نمود. در روشی که در این مقاله به توضیح آن پرداخته می‌شود، بینی در یک مرحله به شکل قابل قبولی (نزدیک به فرم طبیعی خود) باز می‌گردد. نحوه عمل بدین صورت است که ابتدا پوست ناحیه رادیکس جهت بازسازی آستر دیواره‌های طرفی و ناحیه آلار به طرف پایین برگردانده می‌شود و سپس لایه نیمه ضخامت (Partial Thickness) پوست بازو روی آن را می‌پوشاند. اعتقاد ما بر این است که این روش نسبت به سایر روشهای بازسازی بینی ارجحیت دارد و از مزایای بیشتری نیز برخوردار است.

مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید

دانلود مقاله