بازسازی صورت

سوختگی صورت در مردان سبب از بین رفتن دائمی موهای این ناحیه می‌شود و اسکار ایجاد شده ظاهر ناخوشایندی برای بیمار ایجاد مینماید. در مقالات مختلف روشهای متفاوتی جهت بازسازی چانه، گونه و لب بالا – از یک گرافت ساده پوستی تا فلاپهای پیچیده – ارائه شده است. در مواردی فلاپ پوست سر از نوع bipedicle به تنهایی جهت بازسازی لب بالا بکار رفته است. در این مقاله روش استفاده از فلاپ موداری که از شریانهای دو طرفه تمپورال مشروب می‌شوند (bitemporal artery hair-bearing flap) جهت ترمیم چانه، گونه و لب بالا در هشت بیمار که پوست صورت آنها در اثر سوختگی دفرمه شده بود توضیح داده می‌شود.

مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید

دانلود مقاله