خطوط اخم

زمینه و هدف : در تعدادی از بیماران که تحت عمل جراحی لیفت پیشانی به روش آندوسکوپیک و بدون قطع عضلات اخم قرار گرفتند، به طور اتفاقی دیده شده که این افراد توانایی ایجاد اخم به وسیله‌ی عضلات پیشانی خود را از دست داده‌اند. این یافته نویسندگان مقاله را بر آن داشت تا با ایجاد جابجایی در عضلات پیشانی در هر دو روش آندوسکوپی یا غیر آندوسکوپیک با جابجایی عضلات بتوانند در ضمن کم کردن خطوط اخم در این ناحیه صدمه کمتری به اعصاب حسی وارد نموده و از ایجاد کاهش حس در ناحیه پیشانی و عوارض آن جلوگیری نمایند.

موارد و روش‌ها : در ۱۸ بیمار روش لیفت پیشانی به روش آندوسکوپیک به جهت بالا بردن ابروها و جابجایی عضلات ایجاد کننده اخم، به منظور حذف خطوط پیشانی، بکار گرفته شد.

یافته‌ها : در اغلب بیماران جابجایی پوست پیشانی و ابرو از نظر زیبایی رضایت بخش بوده و قدرت عضلات اخم کاهش یافت ، همچنین ۱۴ مورد از ۱۸ بیمار از عمق خطوط افقی ناحیه گلابلا به طور مشخصی کاسته شد. (نسبت موفقیت – ۰٫۸۷۱ با بازده اطمینان ۹۵% : (۰٫۹۸۹، ۰٫۷۵۳۳ )

نتیجه‌گیری : جابجایی عضله‌های کوروگاتور سوپرسیلی (Corrugators Supercilli)، پروسروس (Procerus) و اوربیکولاریس او کولی (Orbicularis Occuli) از منشاء بدون قطع یا برداشتن این عضلات، می‌تواند قدرت انقباضی آنها را کاهش داده و شانس صدمه به اعصاب حسی پیشانی که در میان این عضلات پخشز هستند را کم کند.

مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید

دانلود مقاله