ابدومینوپلاستی

ابدومینوپلاستی و لیپوساکشن وسیع و بدون خطر

در اغلب مطالعات موجود به خطرات تزریق محلول تومسنت و انجام شدن لیپوساکشن وسیع همراه با ابدومینوپلاستی که شامل ایسکمی و نکروز پوست می‌باشد اشاره شده است. عوارض عمل جراحی پلاستیک ابدومینوپلاستی عبارتند از : برجستگی ناحیه فلانک‌ها و اپی‌گاستر، طولانی شدن خط برش و عدم ایجاد گودی مناسب کمر. هدف از این مطالعه ارائه روشهایی بود که بتوان در آن لیپوساکشن وسیع و بدون خطر ایسکمی را همراه با ابدومینوپلاستی انجام داد که در نتیجه آن خط برش کوتاه‌تر شده و برجستگی در ناحیه فلانک‌ها و اپی‌گاستر از بین خواهد رفت. در این مطالعه روشی جدید جهت از بین بردن عوارض جراحی کلاسیک از طریق لیپوساکشن وسیع و بدون خطر ایسکمی در ۵۶ بیمار که طی سالهای ۱۳۷۹-۱۳۸۲ تحت عمل ذکر شده قرار گرفته بودند، توضیح داده می‌شود.

مقاله را از لینک زیر دانلود نمایید

دانلود مقاله